VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - CÙNG THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO

Nội dung sự kiện

 

'- Thăm hỏi và tặng quà cho trung tâm trẻ mồ côi

- Kết hợp triển khai chương trình tuyên truyền giáo dục sức khỏe với chủ đề phòng chống lao 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài Trời
  • Ngày bắt đầu: 07:30 24/03/2022
  • Vé còn : 50/50