CUỘC THI CHUYÊN NGÀNH MARKETING

Nội dung sự kiện

Tạo môi trường cho sinh viên thể hiện năng lực cá nhân

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 07:00 01/04/2022
  • Vé còn : 998/1000