CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO SINH VIÊN VĂN LANG MÙA 32022

Nội dung sự kiện

Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu cho SV

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Sảnh A
  • Ngày bắt đầu: 07:00 01/04/2022
  • Vé còn : 199/200