GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA INVERTER HÒA LƯỚI TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Nội dung sự kiện

 

Giới thiệu thiết bị đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện - điện tử, các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tư vấn , hướng nghiệp cho sinh viên 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 08:00 09/04/2022
  • Vé còn : 95/100