K27 THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM VRAR

Nội dung sự kiện

Sinh viên Khoa Kỹ thuật được Hiểu và trải nghiệm về VR/AR

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 13:00 26/03/2022
  • Vé còn : 250/250