CHƯƠNG TRÌNH NOEN 2021

Nội dung sự kiện

Chương Trình Đặc Trưng Khoa Quan Hệ Công Chúng - Truyền Thông ( NOEN 2021 )

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 17:00 27/03/2022
  • Vé còn : 2000/2000