TẬP HUẤN KỸ THUẬT VIÊN CHƯƠNG TRÌNH BẢO DƯỠNG XE MÁY

Nội dung sự kiện

TẬP HUẤN KỸ THUẬT VIÊN CHƯƠNG TRÌNH BẢO DƯỠNG XE MÁY

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng thực hành Cơ khí ô tô, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 21/05/2021
  • Vé còn : 1/1