CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "CHUYỂN ĐỔI SỐ" - BUỔI 3

Nội dung sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "CHUYỂN ĐỔI SỐ" - BUỔI 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng họp Hoàng Sa 2, lầu 6, toà nhà L-V
  • Ngày bắt đầu: 08:00 10/05/2021
  • Vé còn : 1/1