HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "KỸ SƯ IT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬT BẢN"

Nội dung sự kiện

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "KỸ SƯ IT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬT BẢN"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng A.2.06, tòa A, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:30 08/05/2021
  • Vé còn : 1/1