LỄ KHÁNH THÀNH CẦU Ở KINH GIẢI PHÓNG

Nội dung sự kiện

LỄ KHÁNH THÀNH CẦU Ở KINH GIẢI PHÓNG

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đơn vị: Khoa Luật và Công Đoàn trường Đại học Văn Lang

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
  • Ngày bắt đầu: 07:00 26/04/2021
  • Vé còn : 1/1