CHUNG KẾT "HỘI THAO SINH VIÊN VĂN LANG - BỘ MÔN BÓNG RỔ NAM"

Nội dung sự kiện

Có thể là hình ảnh về quả bóng và văn bản

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Sân bóng rổ, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 18:00 25/04/2021
  • Vé còn : 1/1