TALKSHOW GIỚI THIỆU SÁCH "CHỮ XƯA CÒN MỘT CHÚT"

Nội dung sự kiện

TALKSHOW GIỚI THIỆU SÁCH "CHỮ XƯA CÒN MỘT CHÚT"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng triển lãm - tòa nhà L-V, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 24/04/2021
  • Vé còn : 1/1