CHẤM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Nội dung sự kiện

CHẤM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  • - Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24/4/2021
  • - Địa điểm: Phòng A.8.01, tòa A, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng A.8.01, tòa A, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 24/04/2021
  • Vé còn : 1/1