TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM CÙNG DOANH NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP"

Nội dung sự kiện

TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM CÙNG DOANH NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng Hoàng Sa 2, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 19/04/2021
  • Vé còn : 1/1