LỄ KHÁNH THÀNH HỒ BƠI VĂN LANG

Nội dung sự kiện

LỄ KHÁNH THÀNH HỒ BƠI VĂN LANG

  • Thời gian: 16 giờ 30 - 18 giờ 00, ngày 10/4/2021
  • Địa điểm: Hồ bơi cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hồ bơi, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 16:30 10/04/2021
  • Vé còn : 1/1