WORKSHOP "PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHONG CÁCH TRANG PHỤC CÁ NHÂN"

Nội dung sự kiện

WORKSHOP "PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHONG CÁCH TRANG PHỤC CÁ NHÂN"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng A.12.02, tòa A, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 07:30 06/04/2021
  • Vé còn : 1/1