HỘI THẢO "CREATIVE IDEA"

Nội dung sự kiện

HỘI THẢO "CREATIVE IDEA"

Thời gian: 17 giờ 30, ngày 03/4/2021

Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 17:30 03/04/2021
  • Vé còn : 1/1