HỘI THẢO "BRADNING POSITION"

Nội dung sự kiện

HỘI THẢO "BRADNING POSITION"

Thời gian: 17 giờ 30, ngày 30/3/2021

Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 17:30 30/03/2021
  • Vé còn : 1/1