CHƯƠNG TRÌNH TRƯNG BÀY SÁCH "GIỮA MUÔN TRÙNG NGUY KHÓ VẪN CÓ NHIỀU LỐI RA"

Nội dung sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH TRƯNG BÀY SÁCH "GIỮA MUÔN TRÙNG NGUY KHÓ VẪN CÓ NHIỀU LỐI RA"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Sảnh L-V, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 07:30 22/03/2021
  • Vé còn : 0/0