MẠN ĐÀM VĂN HỌC NHÀ THƠ NGUYỄN DUY

Nội dung sự kiện

MẠN ĐÀM VĂN HỌC NHÀ THƠ NGUYỄN DUY

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 13:00 20/03/2021
  • Vé còn : 0/0