ĐỐI THOẠI NHÀ TRƯỜNG - CA 1 NGÀY BUỔI 09-9-2020

Nội dung sự kiện

 • Thời gian: từ ngày 09/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (theo lịch chi tiết)
 • Địa điểm: Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
 • Sinh viên: sinh viên khóa 22, 23, 24, 25.
 • Nội dung: đối thoại với Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chức năng và Ban Chủ nhiệm khoa.
 • Yêu cầu: sinh viên đặt câu hỏi trước khi tham dự theo email được gửi đến từng sinh viên.
 • Sinh viên nhận thông báo chi tiết về nội dung chương trình sinh hoạt và thư mời đính kèm vé điện tử (QR-Code) để điểm danh trong buổi sinh hoạt qua email sinh viên Văn Lang.
NgàyThứGiờThực hiệnKhách mờiSinh viên
09/09/20207:30 - 09:301. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa
3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên
 
 • K24 Kinh doanh Thương mại
 • K25 Kinh doanh Thương mại
09/09/202010:00 - 12:00

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K23 Kinh doanh Thương mại
 • Kiến trúc
09/09/202013:30 - 15:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K23 Mỹ thuật và Thiết kế
 • K24 QHCC-TT
 • Xây dựng
09/09/202015:30 - 17:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K24 Quản trị Kinh doanh
 • K25 Quản trị Kinh doanh
10/09/2020Năm7:30 - 09:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • Ngoại ngữ
10/09/2020Năm10:00 - 12:00

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K24 Mỹ thuật và Thiết kế
 • K25 Mỹ thuật và Thiết kế
10/09/2020Năm13:30 - 15:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K24 Du lịch
 • K25 Du lịch
10/09/2020Năm15:30 - 17:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K23 Du lịch
 • Công nghệ 
 • Công nghệ Thông tin
11/09/2020Sáu7:30 - 09:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K23 Quản trị Kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
11/09/2020Sáu10:00 - 12:00

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội Sinh viên

 
 • K23 QHCC-TT
 • K25 Công nghệ Ô tô
 • Luật
11/09/2020Sáu13:30 - 15:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội sinh viên

 
 • Kỹ thuật
 • Xã hội và Nhân văn
11/09/2020Sáu15:30 - 17:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội sinh viên

 
 • Kế toán – Kiểm toán
 • Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
 • Dược
12/09/2020Bảy7:30 - 09:30

1. Ban Giám hiệu
2. Lãnh đạo khoa

3. TTHTSV
4. Đoàn trường
5. Hội sinh viên

 
 • K25 QHCC-TT

Thông tin sự kiện

 • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
 • Ngày bắt đầu: 07:00 09/09/2020
 • Vé còn : 2000/2000