SINH HOẠT ĐỐI THOẠI SINH VIÊN KHOA CNTT VÀ BCN KHOA

Nội dung sự kiện

Thành phần tham dự: 

- BCN Khoa

- Trưởng/Phó Bộ môn

- Thầy/Cô CNLSV và CVHT

- Sinh viên Khóa 23, 24, 25

Địa điểm:

- Online trên Ms Team

- Offline Phòng A8.1 (CS3)

Mục đích:

- BCN Khoa kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên.

- Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Khoa với sinh viên

- Giải quyết được những vướng mắc của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường để sinh viên có được môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất.

Nội dung:

- BCN Khoa trao đổi định hướng năm học mới.

- BCN Khoa và Thầy/Cô trả lời các câu hỏi đặt trước

- Sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp hoặc Online trên Website này.

- BCN Khoa và Thầy/Cô trả lời câu hỏi trực tiếp hoặc câu hỏi online

- Công bố các câu hỏi ấn tượng để nhận quà.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online: MS Team; Offline: A8.1
  • Ngày bắt đầu: 09:00 09/09/2020
  • Vé còn : 498/500