LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 - ĐỢT 2 - NGÀY 30.8.2020

Nội dung sự kiện

LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 - ĐỢT 2 - NGÀY 30.8.2020

Quan hệ Công chúng

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Cơ sở 3, trường Đại học Văn Lang
  • Ngày bắt đầu: 09:00 30/08/2020
  • Vé còn : 1000/1000