LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 - ĐỢT 1 - NGÀY 29.8.2020

Nội dung sự kiện

LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 - ĐỢT 1 - NGÀY 29.8.2020

Cao học

Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

Công Nghệ Sinh Học

Quản trị Kinh doanh.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Cơ sở 3, trường Đại học Văn Lang
  • Ngày bắt đầu: 07:00 29/08/2020
  • Vé còn : 999/1000