VÒNG 1 - GIẢI FUTSAL HUTECH MỞ RỘNG NĂM 2020

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương
  • Ngày bắt đầu: 18:00 26/07/2020
  • Vé còn : 500/500