LỄ TỔNG KẾT HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG NĂM 2020

Nội dung sự kiện

LỄ TỔNG KẾT HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG NĂM 2020

Thời gian: 16 giờ, ngày 22/7/2020

Địa điểm: Phòng họp Hoàng Sa 2, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng họp Hoàng Sa 2, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 16:00 23/07/2020
  • Vé còn : 50/50