THI ĐẤU GIAO HỮU FUTSAL TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG

Nội dung sự kiện

Giao hữu thi đấu futsal giữa Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Hồng Bàng

Thời gian: 13 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Nhà thi đấu Rạch Miễu

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Nhà thi đấu Rạch Miễu
  • Ngày bắt đầu: 13:00 21/07/2020
  • Vé còn : 298/300